Verhuurvoorwaarden

                                                                                                                                                                           

Verhuurvoorwaarden Kampeercentrum Cor Olie Recreatie     22-04-2019

 

In de verhuur zijn campers tot een max. gewicht van 3500 kg. Een rijbewijs B (klein rijbewijs) volstaat om met deze campers op reis te kunnen gaan.

Inrichting camper:
De campers zijn zeer compleet ingericht en o.a. voorzien van; cassettetoilet, douche met warm en koud stromend water, fietsenrek (2 fietsen) niet bij buscampers, horren, cabine airco.

In de huurtarieven zijn o.a. inbegrepen:
Cassetteluifel, fietsenrek, 230v CEE aansluitsnoer, waterslang, gasflessen, groene kaart, toiletvloeistof, olie, reservewiel, wielkeggen, veiligheidsvest en ANWB internationale alarmservice.

Roken:
Roken is verboden, bij rookgeur in de camper zullen wij de schoonmaakkosten moeten doorbelasten van een extern schoonmaakbedrijf.

Kilometers:
Per week 1.750 km vrij, extra kilometers € 0,25 per kilometer incl btw. Bij een huurperiode van 3 weken of meer kilometer vrij.

Chauffeur:
Huurder dient tenminste 23 jaar te zijn en minimaal drie jaar in het bezit van een geldig Nederlands rijbewijs te zijn. (De camper mag alleen bestuurd worden door in het contract genoemde bestuurders). Afwijking van de minimum leeftijd kan in overleg met de verzekering wanneer er sprake is van voldoende aantoonbare ervaring).

Huisdieren:
Geen huisdieren, alleen bij uitzondering met de verhuurder te overleggen. Wanneer er na de huurperiode zichtbaar en qua reuk het merkbaar is dat er een huisdier is mee geweest worden er schoonmaakkosten doorberekent.

Verzekering:
De campers zijn W.A. verzekerd tot een maximum van € 2.500.000,- materiele schade en € 5.000.000,- persoonlijk letsel per gebeurtenis . Tevens is het casco, d.w.z. de gehele camper zelf, verzekerd tegen schade, brand en diefstal. Een groene kaart is aanwezig. De geldende verzekering’s voorwaarden zijn opvraagbaar bij verhuurder.

Brandstof:
Verbruik brandstof is voor rekening van de huurder. U krijgt de camper met volle brandstoftank mee en u dient de camper afgetankt te retourneren.

Verbruikskosten:
Aan vloeistof chemisch toilet en eventueel olieverbruik zijn geen kosten verbonden.

Versie 1.1.6.22-04-2019 voor akkoord ………………….

Huurtermijn:
De huurperiode begint op vrijdag na 16.00 uur (na afspraak) en eindigt op vrijdag uiterlijk 10.00 uur. Het afhalen kan eerder of later zijn dan 16.00 uur; de bepaling van het juiste tijdstip is aan de verhuurder voorbehouden. Wij melden u vooraf welke tijd de camper gereed is of gereed zal zijn. Bij overschrijding van de huurperiode wordt per dag (of dagdeel) extra boven de dagprijs een boete van € 125,- in rekening gebracht. Daar het doorgaans niet mogelijk is een volgende huurder een vervangende camper te beschikking te stellen, kan deze gedupeerde slechts aanspraak maken op restitutie van de verloren dagen. Indien door overmacht de gereserveerde camper niet kan worden geleverd, dient de huurder een door de verhuurder aangeboden vergelijkbaar of hoogwaardiger alternatief te accepteren.

Waarborgsom, reparaties en schades:
Van de huurder wordt een waarborgsom verlangd van € 1000,-. Ondanks het feit dat de campers zeer goed onderhouden worden, kan zich altijd een defect voordoen of een schade ontstaan. De huurder mag noodzakelijke reparaties tot € 100,- uit laten voeren. Dit dient te geschieden bij een deskundige herstelinrichting, liefst een dealer van campers of Fiat of voor de Pepper een Peugeot dealer. Voor reparaties die dit bedrag te boven gaan, dient te alle tijden eerst contact via het noodnummer gemaakt te worden om goedkeuring te verkrijgen bij de verhuurder. Op naam van de verhuurder gestelde, originele en gespecificeerde nota’s worden na afloop van de huur aan de huurder gerestitueerd. Indien schade of een verzekerd defect ontstaat, waardoor de camper niet meer binnen 4 dagen rijdbaar is, zal de verhuurder waar mogelijk trachten een vervangende camper in te zetten; hierop kan echter nooit aanspraak worden gemaakt. Tevens kan verhuurder niet aansprakelijk worden gesteld voor geleden schade’s van persoonlijke aard zoals tijdverlies, ongemak etc. Bij iedere aanrijding dient de lokale politie te worden ingeschakeld en bij iedere beschadiging en schade dient een Europees schadeformulier te worden ingevuld. Door de verzekering niet gedekte schade en kosten zoals die ten gevolge van het rijden onder invloed, het laten rijden door een niet bevoegd en gemachtigd persoon, door in beslagname, drugsvervoer, overstromingen, verlies van motorvoertuig ontstaan door of verband houdende met verduistering, schade die is ontstaan ten gevolge van beschadigingen van, of toegebracht met het vernielen van het interieur enz. zijn geheel voor rekening van de huurder.

Instructie:
Bij afhalen van de camper krijgt u een instructie over de werking van de camper en de toebehoren. Welke landen mogen worden bezocht: Alle landen van Europa m.u.v. vooraf door de verzekering en de verhuurder aangemerkte risicogebieden. De betreffende te bezoeken landen staan weergegeven op de groene kaart.

Annulering:
De huurder dient per aangetekende brief te annuleren. De datum van ter post bezorging geldt als annuleringsdatum. Bij annulering is de huurder verschuldigd:
– Bij annulering tot de 42ste dag (exclusief) voor de vertrekdag: 25% van de reissom
– Bij annulering vanaf de 42ste dag (inclusief) tot de 7de dag (exclusief) voor de vertrekdag: 60% van de reissom
– Bij annulering vanaf de 7de dag (inclusief) tot de vertrekdag: 90% van de reissom
– Bij annulering op de vertrekdag of later; de volle reissom
Het eerder terugbrengen van de gehuurde camper zal nimmer een restitutie van (een gedeelte van) de huursom tot gevolg hebben.

Versie 1.1.6 22-04-2019 voor akkoord ………………………….

Eigen risico:
Het eigen risico bedraagt € 1.000,- per gebeurtenis in binnen- en buitenland. Bij total loss van de camper bedraagt het eigen risico € 2.000,-.

Bespreken en afsluiten van annulering- en reisverzekering, rechtsbijstand verzekering en ongevallen dekking:
Bij reservering is legitimatie d.m.v. paspoort of id-kaart en rijbewijs (NL of ander land een verplichting. Bij reservering gaat de huurder ermee akkoord dat eventueel zijn of haar persoonsgegevens worden geverifieerd. Wij adviseren u, een reisverzekering, annulerings en/of ongevallen verzekering af te sluiten.

Betaling:
Bij definitieve reservering 50% van de totale huursom plus de verschuldigde extra kosten. Het restant uiterlijk 6 weken voor vertrek, de waarborgsom dient te worden voldaan bij het ophalen van de camper. Betaling dient ten alle tijden gedeeltelijk of volledig per bank te geschieden.

Schoonmaak:
Verhuurder zorgt altijd voor een kampeerauto die in alle redelijkheid schoon is. De kampeerauto dient gebruikt te worden op een wijze zoals “een goed huisvader betaamt”. Aan het einde van de huurperiode dient de kampeerauto van binnen schoon te zijn en de vuil-, schoonwatertank en toiletcassette geledigd. Als huurder volgens de norm van verhuurder schoonmaakt dan zal het schoonmaakdeel (€100,-) van de waarborgsom niet worden ingehouden. Schoonmaakkosten binnenzijde € 50,-, het ledigen van de afvaltanks € 50,-. Bij rook / hondengeur worden de te maken schoonmaakkosten doorbelast.

Reisdocumenten e.d.
Huurder verplicht zich om zelf zorg te dragen voor alle reisdocumenten die benodigd zijn om met de caravan/camper landen of steden te mogen bezoeken. Denk hierbij aan milieu/ emissie stadskernstickers, landentol stickers, tolgelden en eventuele doorgangsformulieren.

Afrekening:
De borg wordt binnen 14 dagen na terugkomst teruggestort. Dit eventueel onder inhouding van door de huurder verschuldigde extra kosten. Wanneer noodzakelijk wordt een eindafrekening opgemaakt ter specificatie. Eventuele boetes door de huurder gemaakt welke na deze termijn binnen komen zullen bij de huurder worden verhaald.

Prijslijs/voorwaarden:
De meest recente versie van onze prijslijst en algemene voorwaarden vindt u op onze internetsite www.corolie.nl. Bij het uitkomen van een nieuwere versie vervallen eerdere versies. Technische veranderingen aan de voertuigen zijn voorbehouden.

Veranderingen en drukfouten voorbehouden

Weg en Bos 1, 2661 DG Bergschenhoek, 010-5217118, info@corolie.nl

Versie 1.1.6 22-04-2019 voor akkoord ………………….